HONORARIA

Tijdens het eerste gesprek wordt de cliënt geïnformeerd over de interventietarieven van het advocatenkantoor. Volgens de deontologische regels van het beroep, kunnen honoraria variëren al naar gelang de complexiteit van dossiers en/of de financiële situatie van cliënten.

De meest gangbare wijze van factureren is het uurtarief. Indien de aard van het dossier het echter toestaat, kan er een meer dynamische facturatiemethode overeen worden gekomen, met een lager uurtarief, of een vast bedrag met een aanvullend honorarium dat vooraf wordt vastgesteld afhankelijk van de behaalde resultaten worden bepaald.

Het pactum de quota litis daarentegen, de overeenkomst waarbij de honoraria van de advocaat uitsluitend op basis van de juridische uitkomst worden vastgesteld, is verboden door de beroepscode van advocaten.

Bruno le Clercq, avocat à Montélimar - 72-74 chemin de Redondon, Immeuble Maubec 2, 26200 Montélimar - France - Tél : +33 (0)4 75 51 60 60

U heeft belangen op Frans grondgebied en u zoekt een advocaat in Frankrijk die Nederlands spreekt voor een zaak waarin u verwikkeld bent met een partij die al dan niet woonachtig is in Frankrijk?
Advocatenkantoor LE CLERCQ kan u bijstaan.
U heeft belangen op Nederlands grondgebied en u zoekt een advocaat in Nederland die Frans spreekt voor een zaak waarin u verwikkeld bent met een partij die niet woonachtig is in Nederland? Advocatenkantoor LE CLERCQ kan u helpen bij het vinden van een advocatenkantoor dat u zo goed mogelijk kan bijstaan.