AAMTI

Mr. LE CLERCQ is lid van de Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières (AAMTI ; de vereniging van advocaten gemachtigd in vastgoedtransacties).

AAMTIDe advocaat is als deskundige op rechtsgebied de natuurlijke gemachtigde van zijn cliënten bij alle handelingen in hun privé- en professioneel leven. Hij is derhalve en door zijn rechtskennis de aangewezen persoon om van een cliënt opdracht te krijgen om alle fasen te begeleiden van het proces van het kopen van roerend goederen of vastgoed en de verkoop, verhuur of huur ervan. De functie van de advocaat gemachtigd in vastgoedtransacties onderscheidt zich van die van de makelaar, wiens activiteiten van commerciële aard zijn en zich beperken tot het in contact brengen van de contracterende partijen. Wanneer de advocaat een transactiemandaat ontvangt, dient dit deel uit te maken van een voorafgaande of in ieder geval gelijktijdig bestaande ruimere opdracht.

Bruno le Clercq, avocat à Montélimar - 72-74 chemin de Redondon, Immeuble Maubec 2, 26200 Montélimar - France - Tél : +33 (0)4 75 51 60 60

U heeft belangen op Frans grondgebied en u zoekt een advocaat in Frankrijk die Nederlands spreekt voor een zaak waarin u verwikkeld bent met een partij die al dan niet woonachtig is in Frankrijk?
Advocatenkantoor LE CLERCQ kan u bijstaan.
U heeft belangen op Nederlands grondgebied en u zoekt een advocaat in Nederland die Frans spreekt voor een zaak waarin u verwikkeld bent met een partij die niet woonachtig is in Nederland? Advocatenkantoor LE CLERCQ kan u helpen bij het vinden van een advocatenkantoor dat u zo goed mogelijk kan bijstaan.